Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den handling, varigenom påven förklarar en avliden för salig. Beatifikationen föregick den egentliga helgonförklaringen.

Finsk beskrivning

autuaaksijulistaminen, beatifikaatio

Toimenpide, jolla paavi julistaa henkilön autuaaksi. Autuaaksijulistaminen on neliasteisen pyhimykseksi julistamisen prosessin kolmas aste.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk