Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som valts till biskop av domkapitlet i hans kommande stift. Efter valet erhöll han titeln electus och skulle inom tre månader presentera sig för sin ärkebiskop, som hade rätt att konfirmera valet och konsekrera honom. Som electus hade den blivande biskopen ett rättsligt anspråk på biskopsstolen. Under 1200-talet började domkapitlet utkräva edsvurna valkapitulationer av sin electus.

Finsk beskrivning

valittu

Tuomiokapitulin piispaksi valitsema henkilö, jonka tuli kolmen kuukauden sisällä valinnasta esittäytyä arkkipiispan luona, joka vahvisti vaalituloksen ja pyhitti piispan tehtäväänsä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 613.

Andra språk

Latin electus

Synonymer

utvald