Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt för ett fartyg att ha sin stats (national)flagga som synligt tecken på dess nationalitet.

Finsk beskrivning

(kansallisuus)lippuoikeus, oikeus kantaa kansallisuuslippua

Aluksen oikeus kantaa maansa lippua merkkinä aluksen kansallisuudesta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

droit de pavillon