Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trupp av ryttare uppsatt genom fogderusttjänst. År 1601 uppsattes en truppenhet till vilken varje fogde skulle utrusta tre (senare fyra), varje häradsskrivare två (senare tre) och varje länsman en ryttare. Medel för uppsättningen av detta rytteri togs dels av uppbörden, dels av inkomsterna från särskilt anslagna förläningshemman. Fogdarnas skyldighet att rusta upphörde i och med nyorganiseringen av armén under Gustav II Adolf.

Finsk beskrivning

voutilippue, voutilippukunta

Ratsumiesosasto, joka koottiin voutien ratsupalvelusvelvollisuuden kautta. Vuonna 1601 perustettiin yksikkö, johon kunkin voudin tuli varustaa kolme (myöhemmin neljä) ratsumiestä, jokaisen kihlakunnankirjurin eli henkikirjoittajan kaksi (myöhemmin kolme) ja jokaisen nimismiehen yksi. Varat tähän otettiin osin veronkannon yhteydessä, osin läänitystiloilta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk