Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Undervisningsanstalt för utbildning av folkskollärare och folkskollärarinnor.

Finsk beskrivning

kansakoulunopettajaseminaari, kansakouluseminaari

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/