Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befälhavare över örlogsfartyg. Fartygschefen ansvarar för sitt fartygs och sin besättnings säkerhet.

Finsk beskrivning

aluksen päällikkö, aluksen komentaja

Sotalaivan komentaja.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk