Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond som upprättades för att bestrida kostnader som uppstod i samband med farsoter.

Finsk beskrivning

Kulkutautirahasto

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1010.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska kulkutautirahasto