Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de penningmedel med vilka ett fattigvårdssamhälle bekostade fattigvården efter 1879. De bestod av inkomster från fattigvårdssamhällets fastigheter och kapital, vissa till fattigvården anslagna kollekter och bidrag, en kommunal arvsskatt (fattigprocent) och en personlig skatt för alla mellan 16 och 64 år. Fattigavgifterna drygades vid behov ut med en andel i kommunalskatten.

Finsk beskrivning

köyhäinhoitomaksut

Yhteisnimitys niille rahavaroille, joista koko köyhäinhoitotoimi rahoitettiin vuoden 1879 jälkeen. Varat koostuivat köyhäinhoitolaitoksen kiinteistö- ja pääomatuloista, köyhäinhoitoon määrätyistä keräys- ja avusturahoista, kunnallisesta perintöverosta (käyhäinsadannes) sekä aikuiväestöä koskevasta (16–64-vuotiaat) verosta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1451, 1454. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 312–314.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 445 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska vaivaismaksut, vaivaisraha

Synonymer

fattigvårdsavgifter
fattigvårdsmedel