Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Företrädesrättighet, privilegium, företräde. Huvudsakligen användes termen om borgenärers, ofta kronans, företrädesrätt till en gäldenärs egendom.

Finsk beskrivning

etuoikeus

Erityisesti velkojan etuoikeudet velalliseen nähden eli etuoikeus maksun saantiin.

Källor

Inga källor