Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av fältartilleriet vars manskap förflyttades till fots. I fråga om ryska förhållanden använder man ibland termen för att beteckna åkande fältartilleri till skillnad från ridande.

Finsk beskrivning

jalan liikkuva tykistö, jalkatykistö

Kenttätykistö, jonka miehistö siirtyi jalan paikasta toiseen. Venäläisessä armeijassa ilmaus tarkoitti myös vaunuin kulkevaa kenttätykistöä, erotukseksi ratsain liikkuvaan tykistöön.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 108.