Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av ett härad utbetald ersättning för fångskjuts. Fångskjutslegan bokfördes och betalades ut av kronofogdarna vilka årligen redovisade dem på vintertinget. Ersättningen bestreds efter 1734 med lantränteriets medel.

Finsk beskrivning

vanginkuljetuskorvaus

Kihlakunnan maksama korvaus vangin kuljettamisesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 770–771.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska vanginkuljetuskorvaus, vankikuljetuskorvaus, vankikyytiraha

Synonymer

fångforslingsavgift