Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på chefen för lotsverket.

Finsk beskrivning

luotsitirehtööri*, luotsilaitoksen pääjohtaja*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1900-tal (i Sverige)