Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under Amiralitetet hörande skola (läroverk) inrättad i Karlskrona på 1680-talet för utbildning av styrmän tillsammans med en skola för utbildning av artilleriunderofficerare vid flottan. Skolan inrättades ursprungligen av Handelskollegium för civila styrmän (närmast lotsar) 1658. Numera används benämningen i betydelsen skola för utbildning av styrmän eller för utbildning i navigationskonsten.

Finsk beskrivning

perämieskoulu

Amiraliteetin alaisuuteen kuuluva oppilaitos Karlskronassa, joka perustettiin 1680 kouluttamaan perämiehiä laivastolle, yhdessä laivaston tykistökoulun kanssa.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/