Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande beteckning på alla styrmän i flottans underofficerskår. Styrmansstaten ansvarade för navigering av fartygen.

Finsk beskrivning

perämieskunta (laivasto)

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 404 (styrman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/