Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för Styrmansskolan.

Finsk beskrivning

perämiesvanhin*, johtava perämies

Perämieskoulun esimies.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 345 (vanhin).