Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighet som handhar förvaltningsärenden i anslutning till presidentämbetet. Kansliet ansvarar även för personliga tjänster såsom presidentens säkerhet och välfärd. Det leds av en kanslichef och där ingår åtminstone presidentens adjutanter. Från början var kansliet uppdelat i ett civilkansli och ett militärkansli. Storleken och omfattningen på kansliet har varierat från president till president.

Finsk beskrivning

tasavallan presidentin kanslia

Viranomainen, joka hoitaa presindentin virkaan liittyviä hallinnollisia asioita. Vastaa myös henkilökohtaisista palveluista, kuten presidentin turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kansliaa johtaa kansliapäällikkö ja siihen kuuluvat myös presidentin adjutantit. Alun perin kanslia jakautui sotilaalliseen ja siviilikansliaan.

Källor

Selovuori, Jorma (red.) & Tuomas (red.) Pakkari , Hallintohistorian tilastoja 2: henkilömatrikkeli 1809–1994 , 18 1996 .