Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finlands statsöverhuvud. Enligt RF 1919 hade presidenten rätt att utnämna statsrådet, avge lagförslag till riksdagen och stadfästa lagar, leda utrikespolitiken, inneha det högsta befälet över försvarsmakten, utnämna tjänstemän till höga befattningar, benåda brottslingar, upplösa riksdagen, sammankalla urtima riksdag samt öppna och avsluta riksdagen. Till sitt förfogande har presidenten ett kansli som bistår i alla de ärenden som tillkommer ämbetet.

Finsk beskrivning

Suomen tasavallan presidentti

Suomen valtionpäämies. Vuoden 1919 hallitusmuodon mukaisesti presidentillä oli oikeus nimittää valtioneuvosto, tehdä lakiesityksiä eduskunnalle ja vahvistaa lakeja, johtaa ulkopolitiikkaa, toimia puolustuvoimien ylimpänä komentajana, nimittää korkeimmat virkamiehet, armahtaa rikolliset, hajottaa eduskunta, kutsua koolle ennenaikaiset eduskuntavaalit sekä avata ja päättää eduskunnan toimikausi.

Källor

Selovuori, Jorma (red.) & Tuomas (red.) Pakkari , Hallintohistorian tilastoja 2: henkilömatrikkeli 1809–1994 , 18 1996 , 250–251.