Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av presidentens kansli, skötte presidentämbetets militära förvaltningsärenden. Kanslichefen ledde verksamheten, därtill tillkom presidentens adjutanter, avdelningschefer, kanslist och expeditör.

Finsk beskrivning

Presidentin Sota-asiainkanslia

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 60.

Virkaikäluettelo upseereista vakinaisessa sotapalveluksessa (1919) –Tjänsteställningslista över officerare i aktiv militärtjänst (1919). Suomen sukututkimusseura: Genealogiska samfundet i Finland. Luetteloita ja hakemistoja – yleiset, http://www.genealogia.fi/hakem/luettelo014s.htm