Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av presidentens kansli, skötte presidentämbetets civila förvaltningsärenden. Kanslichefen ledde verksamheten och bistods av sekreterare och registrator.

Finsk beskrivning

Tasavallan presidentin siviilikanslia

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 60.