Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans ägande- och nyttjanderätt till allmänningarna i riket samt de stora obygderna och kronoskogarna.

Finsk beskrivning

metsäregaali*, kruunun oikeus metsiin

Kruunun omistus- ja käyttöoikeus valtakunnan yhteismaihin sekä suuriin erämaihin ja kruununmetsiin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 677 (regaali).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skogsregal

Se vidare