Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt på skogsräntemark. Skogsränta uppbars under svenska tiden och autonoma tiden.

Finsk beskrivning

metsävero

Vero, jota kannettiin Ruotsin vallan aikana sekä autonomian aikana metsäveromaasta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Register , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 230, 232, 385, 404, 556.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 321.