Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Socialministeriets beslut om behovsprövat och fortlöpande understöd till blinda. Beslutet sändes till vårdnämnden som ansvarade för att understödstagaren mot kvitto fick beslutet.

Finsk beskrivning

avustuskirje

Sosiaaliministeriön päätös tarvepohjaisesta ja jatkuvasta avustuksesta sokeille. Lähetettiin huoltolautakunnalle, joka vastasi siitä, että avustuksen vastaanottaja sai päätöksen kuittia vastaan.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 74: § 6: 246 (lag om blindhetsunderstöd) .