Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överhöghet över territorium, närmast statens rätt att bestämma över dem som vistas inom statsområdet.

Finsk beskrivning

alueelliset valtaoikeudet

Ylimmäiset valtaoikeudet tietyllä alueella, myös oikeus päättää siitä, kuka alueella saa oleskella ja millä ehdoin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 224. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk