Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de enskilda ärenden som konungen fick avgöra i sitt kabinett, i närvaro av endast två riksråd. Till dessa räknades inte justitieärenden.

Finsk beskrivning

kuninkaan oman päätösvallan alaiset asiat

Nimitys asioille, joista kuninkaalla oli oikeus tehdä päätöksiä kabinetissaan, vain kahden valtioneuvoksen läsnäollessa. Näihin eivät kuuluneet oikeusasiat.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 167.

Andra språk

Inga termer på andra språk