Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen om skriftlig handling rörande förvärv av jord genom köp, försäljning, byte, överlåtelse, arv, testamente m.m. Från och med 1700-talet användes termen också om lagfartshandling, fastebrev.

Finsk beskrivning

talonkirja, lainhuutotodistus

Alun perin kirjallinen todistus maan hankinnasta ostamalla, myymällä, vaihtamalla, luovuttamalla, perimällä, testamentin kautta tai vastaavalla tavalla. Sittemmin myös todistus lainhuudosta (”fastebrev”).

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 105. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 174.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , JB IV: § 10.

Andra språk

Dåtida finska talonkirja, maansaantokirja

Synonymer

jordabref