Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordebok över posthemman. Postjordeboken upptog alla postgårdar i landet och reglerade deras postföringsskyldighet i miltal. Förslag om upprättande av postjordeböcker kom 1686. De upprättades dock först på Karl XII:s befallning i början av 1700-talet och 1801 på Kammarkollegiums befallning.

Finsk beskrivning

postimaakirja

Postitilat sisältänyt maakirja, joka käsitti maan kaikki postitilat ja ilmoitti tiedot niiden postinkuljetusvelvollisuudesta peninkulmina. Ensimmäiset postimaakirjat laadittiin 1700-luvulla.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 77.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 122. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska postimaakirja

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1801
början av 1700-tal