Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Praktmynt som präglades vid jubelfest.

Finsk beskrivning

juhlaraha, juhlamitali

Riemujuhlan yhteydessä painettu muistoraha.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1721