Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovämbete vid monarkens hovstat som instiftades 1648 under namnet introduktör med särskilt ansvar för mottagandet av utländska sändebud och ambassadörer vid hovet. Ceremonimästaren hade under sig en vice ceremonimästare. Ceremonimästarna rangordnades i över-, vice- och underceremonimästare.

Finsk beskrivning

seremoniamestari

Hovivirka, joka perustettiin vuonna 1648 nimikkeellä ”introduktör” (’esittelijä’”) ja johon kuului erityisvastuu ulkomaisten lähettien suurlähettiläiden vastaanottamisesta hovissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 893. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Franska maître des cérémonies
Dåtida finska seremoniamestari, juhlamenojen ohjaaja