Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arkiv under Kammarkollegium, grundat 1617 för att förvara och bevara alla kammarens och Kammarkollegiums handlingar, under ledning av en inspektor. Arkivet leddes till 1838 av en föreståndare kallad inspector archivi, därefter av en kamrerare, senare arkivarie.

Finsk beskrivning

kamariarkisto

Kamarikollegion alainen arkisto, joka perustettiin vuonna 1617 huolehtimaan kamarin ja kamarikollegion asiakirjoista sekä säilyttämään niitä inspehtorin johdolla.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 134.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 730. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kammararchivum