Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatte- eller kronohemman inom ett bergslag. Innehavaren av hemmanet skulle använda sina skogar till kolning och bedriva hyttbruk. Han erlade tiondejärn och var befriad från rotering och vissa andra pålagor.

Finsk beskrivning

vuorimiestila

Källor

Inga källor