Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kamrerarkontor vid Senatens kammarexpedition, vilken med tiden benämndes Kammarkontoret. Kontorets viktigaste uppgift var att sköta förvaltningen och redovisningen av den allmänna uppbörden. Det hade också ansvaret för kronans gods, kronoskogar, parker och skattefrihet för nybyggare. Kammarkontoret gjorde upp senatens räkenskaper och granskade en stor del av dess räkenskaper innan de vidarebefordrades till revisionskontoret. Kammarkontoret bestod från 1809 av en kamrerare, senare av flera. Det drogs in samtidigt som Kammarexpeditionen den 8 november 1917.

Finsk beskrivning

kamarikonttori

Kamreerinkonttori senaatin kamaritoimituskunnassa, tärkeimpänä tehtävänä hallinto ja yleisten rasitusten tilittäminen. Sen vastuulla olivat myös kruunun maatilat, metsät ja puistot sekä verovapauden myöntäminen uudisasukkaille.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 15.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 177.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 101–105.