Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för person med professors rang, som var chef för universitetets ordningsmän (pedeller). Studentinspektorn övervakade ordningen bland studenterna och hade befogenheter som påminde om en poliskommissaries.

Finsk beskrivning

inspehtori, ylioppilaiden valvoja*

Yliopiston opiskelijoiden käytöksen ylin valvoja. Tittelin sai professorinarvoinen henkilö, joka valvoi opiskelijaelämää poliisiviranomaisen tavoin alaisuudessaan olevien järjestysmiesten (pedellien) avulla.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 661.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska ylioppilaitten kaitsija/valvoja

Se vidare