Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman i Amiralitetskollegium under svenska tiden. Överkommissarien var chef för Amiralitetets allmänna skrivare, kassörer och hantverksmästare och räknades till kammarbetjänte. Från och med självständigheten var överkommissarien den högste bland kommissarierna, särskilt bland poliskommissarierna vid ordningspolisen i Helsingfors där överkommissarien var föreståndare för ett av vaktdistrikten.

Finsk beskrivning

ylikomisario, ylikomissaari*

Amiraliteettikollegion puolisotilaallinen virkamies Ruotsin vallan aikana, joka toimi amiraliteetin kirjurien, kassanhoitajien ja käsityöläisten päällikkönä. Itsenäisyyden ajasta lähtien ylin komisario, erityisesti Helsingin järjestyspoliisin organisaatiossa.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 124–132 .

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 124.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 463 (komisario, komissaari).

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 232.