Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trosbekännelsen, anmärkning om läskunnighet i kommunionböcker.

Finsk beskrivning

uskontunnustus

Merkintä lukutaidosta rippikirjoissa.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 184.

Andra språk

Latin symbolum
Dåtida finska uskontunnustukset

Synonymer

symb.