Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Namn på amiralitetskrigsmanskassan 1642–1791.

Finsk beskrivning

amiraliteetin köyhäinkassa

Amiraliteetin sotilashuonekassan nimitys 1642–1791.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .