Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En kaplans ämbete under senare delen av 1700-talet. Termen förekom inte i Finland.

Finsk beskrivning

kappalaisen virka, kappalaisen toimi

Kappalaisen (komministerin) virka 1700-luvun jälkipuoliskolla.

Källor

Inga källor