Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bostad eller kammare i vilken de flesta djäknarna bodde. Djäknestallen var oftast förhyrda och djäknarna bodde oftast fyra i samma kammare. Den medhavda matsäcken stod vanligen för en väsentlig del av födan.

Finsk beskrivning

oppilasasuntola, oppilasasunto

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/