Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Student eller skoldjäken som av ledarna för de interimistiska konsistorierna under stora ofreden (1717–1721) hastigt prästvigts för att kunna besätta en ledig prästtjänst. Djäkneprästerna måste efter ofreden avlägga prästexamen för att få fortsätta på sin prästerliga befattning.

Finsk beskrivning

teinipappi

Opiskelija tai teini, jonka väliaikaiset konsistoriot olivat vihkineet papiksi Isonvihan aikana (1717–1721), jotta voitaisiin täyttää tyhjentyneet papinvirat. Rauhanteon jälkeen teinipappien tuli suorittaa pappistutkinto voidakseen jatkaa tehtävässään.

Källor

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 198, 205.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1717–1721