Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Register över en gårds eller ett slotts inventarier. Fataburshustrun ansvarade för fatabursregistret.

Finsk beskrivning

fatabuurirekisteri*, liinavaate- ja kangasvaraston luettelo

Kartanon tai linnan liinavaate- ja kangasvarastosta pidetty rekisteri, josta vastasi fatabuuriemäntä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 50.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fatbursregister