Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den person som på apotek expedierar läkarrecept.

Finsk beskrivning

farmaseutti

lääkkeen myynnistä vastaava henkilö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

receptarie