Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Syneförrättning för att fastslå om en egendom lidit missväxt (och därför kunde erhålla vissa skattelättnader). Missväxtsyn förrättades även för att utreda om en bonde kunde få inlösa kronoräntespannmål (till markegångspris) ur ett kronomagasin. Missväxtsynerna avskaffades 1766 när inlösningsrätten av räntesprannmål begränsades till endast allmänna missväxter varvid hela beslutsförfarandet ändrades.

Finsk beskrivning

katokatselmus*

Mahdollisen kadon laajuuden selvittämiseksi järjestetty katselmustilaisuus. Katselmus järjestettiin, jotta voitaisiin arvioida, onko talonpojan veronmaksukyky heikentynyt ja oliko hänellä oikeus lunastaa kruununviljaa verohintaan kruununmakasiinista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 541.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/