Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de avdrag i tiondet som gjordes för vissa ämbeten och myndigheter (stater) som bekostades med tionde (till exempel kyrkors underhåll, kleresistaten samt ad pios usus). Avkortningarna togs vanligen ur bestämda socknars eller kyrkohärbärgens tionde, varvid avdrag inte kunde göras vid exempelvis missväxt. De föranledde 1696 ett reglemente för vilka stater som gavs företräde framom andra vid fördelningen av tiondet.

Finsk beskrivning

vähennykset kruununkymmenyksistä

Vähennykset, joita otettiin kruununkymmenyksistä tiettyjen veropalkkaa nauttivien virkojen ja virkakuntien palkkojen maksamiseen, kuten kirkkojen ylläpitoon, papiston palkkoihin sekä hyväntekeväisyystarkoituksiin. Vähennykset otettiin tavallisesti tiettyjen pitäjien ja kirkkojen kymmenyksistä, joskaan niitä ei voitu ottaa täysimääräisinä esimerkiksi huonon sadon sattuessa. Tästä johtuen annettiin vuonna 1696 ohjesääntö, jossa kerrottiin, mitkä virkakunnat olivat etusijalla kymmenysten jaossa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 559.