Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift in natura som hemmanen i de flesta tingslagen enligt gammal sed (avgiften stadgades först i 1734 års lag) betalade för hyrning av rum för härads- eller lagmansting. Avgiften uppbars av länsmannen per rök, senare mantal, i samband med tingsgästning, förutom på Åland där kapparna gick direkt till hyresvärden. Avgiften betalades tidvis i penningar, särskilt under missväxtår och helt och hållet från senare delen av autonoma tiden. Särskilda tingshus var ganska ovanliga i Finland (1912 endast 34 mot 234 tingslag).

Finsk beskrivning

käräjätalokapat

Luonnontuotteina maksettu veronomainen maksu, jonka tilat suurimassa osassa käräjäkuntia maksoivat vanhan tavan mukaan (maksusta säädettiin virallisesti vasta vuoden 1734 laissa) kihlakunnan- tai nimismiehenkäräjiä varten vuokratusta talosta. Nimismies peri maksun savun, myöhemmin manttaalin mukaisesti käräjien yhteydessä. Vain Ahvenanmaalla maksu meni suoraan vuokraisännälle. Huonon sadon aikoihin maksu perittiin rahassa. Erilliset käräjätalot olivat harvinaisia Suomessa: vuonna 1912 niitä oli vain 34 kappaletta, vaikka käräjäpiirejä oli 234.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 755.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 357.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB II: § 1.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , BB XXVI: § 4.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/