Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden använd beteckning för den avgift in natura eller i penningar som hemmansägare i tingslag utan eget tingshus betalade per mantal till häradshövdingen eller lagmannen (till 1868) som ersättning för den tingshushyra han personligen hade lagt ut. Ersättningen stadgades i 1734 års lag, men förekom i praktiken också långt före det.

Finsk beskrivning

käräjätalovuokrankorvaus

Käräjäkunnan asukkaiden kihlakunnantuomarille tai nimismiehelle maksama korvaus hänen henkilökohtaisesti maksamastaan käräjätalon vuokrasta.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 357.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/