Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig avgift in natura eller i penningar i ett tingslag utan eget tingshus, stadgad i 1734 års lag. Avgiften förekom dock som gammal sed långt före det. Den utgick per mantal direkt till häradshövdingen eller lagmannen (till 1868), som ersättning för den hyra han hade betalat när han hyrde rum för att hålla ting. Särskilda tingshus var ganska ovanliga i Finland (1912 endast 34 mot 234 tingslag).

Finsk beskrivning

käräjätalonvuokra

Vuosittain luonnotuotteissa tai rahana maksettu maksu, joka oli säädetty perittäväksi vuoden 1734 laissa. Maksua oli kuitenkin käytännössä peritty jo kauan ennen virallista säädöstä. Maksua maksettiin manttaalin perusteella suoraan kihlakunnantuomarille tai laamannille (aina vuoteen 1868 asti) korvauksena vuokrasta, joka hänen oli täytynyt maksaa vuokratessaan tiloja käräjiä varten. Erilliset käräjätalot olivat Suomessa harvinaisia: vuonna 1912 niitä oli ainoastaan 34, vaikka käräjäkuntia oli yhteensä 234 kappaletta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 78.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , (tingsställe). http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 357.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB II: § 1, .

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , BB XXVI: § 4.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska käräjätalonvuokramaksu

Synonymer

tingshushyra
tingshushyresavgift