Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som med kunglig fullmakt självständigt förvaltade en kungs- eller ladugård. Ladugårdsfogden avgav självständiga räkenskaper för gården.

Finsk beskrivning

latokartanovouti*

kuninkaan karjatilan esimies; Virkamies, joka kuninkaan valtuuttamana vastasi itsenäisesti kuninkaankartanon tai -karjatilan hallinnosta ja vastasi myös itse kartanon kirjapidosta.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .