Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift till kronan för brännvinsförsäljning på krogar 1775–1800. Minuteringsavgiften avskaffades 1800 inom ramen för varje tillverkares rätt att fritt sälja sitt brännvin.

Finsk beskrivning

anniskelumaksu*, alkoholin vähittäismyyntimaksu*

Alkoholia myyneiden anniskelupaikkojen vuosina 1775–1800 kruunulle maksama maksu.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 575.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

minutpris
utskänkningsavgift