Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicinaltaxa som trycktes 1687. Förutom pris på ett par tusen olika läkemedel innehöll den också den summa som skulle erläggas för beredning av recepten.

Finsk beskrivning

Apteekkilääkkeiden ja niiden hintojen luettelo*

apteekkien lääkehinnasto; Vuonna 1687 julkaistu lääkehinnasto, joka sisälsi parin tuhannen lääkkeen hinnan sekä lääkkeen valmistamisesta pyydettävän hinnan.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Apothecaretaxa uppå alla de medicamenter och wahror, som på apoteken i Stockholm finnes til sahlu