Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicinaltaxa som fastställdes vid 1739 års riksdag och utkom i tryck 1741.

Finsk beskrivning

Apteekkilääkkeiden ja niiden hintojen luettelo*

apteekkien lääkehinnasto; Lääkehinnasto, joka vahvistettiin vuoden 1739 valtiopäivillä ja joka julkaistiin vuonna 1741.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Taxa hvarefter alla medicamenter och wahror på apotheken i Sveriges Rike befintliga böra försäljas