Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nämnd i uppbådsdistrikt under Krigskommissariatet som med en krigskommissarie som ordförande ansvarade för uppbådet till den finska värnpliktsarmén 1881–1903. Uppbådsnämnden verkade under Militieexpeditionens översyn. Uppbådsnämnder upprättades också 1918. De bestod då av ordföranden och två ledamöter av kommunens styrelse (kommunalnämnd på landet och magistrat i stad), en eller två medlemmar av staben eller styrelsen för skyddskåren på orten samt kommunal- eller stadsläkare (alternativt annan läkare). I de kommuner där det saknades stab eller skyddskårsstyrelse skulle distriktsstaben utse representanter för försvarsmakten.

Finsk beskrivning

kutsuntalautakunta

Sotakomissariaatin alainen kutsuntapiirin lautakunta, joka vastasi Suomen asevelvolllisuusarmeijan kutsunnoista sotam´komissaarin johdolla vuosina 1881–1903.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , 63/1951: 3§.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: 65: 9 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VIII (1916): 1668 . http://runeberg.org/tieto/

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 111.